getuigenissen

Jan Fransen

gaat wekelijks naar een TANG O / SALSAFEEST
vindt het FIJN WONEN IN HARTJE B X L
.. en in de ‘ F LEUR VAN ZIJN LEVEN’
zit in de RAAD V A N BESTUUR
geeft VOR M I


Nina Maric

TWEEDEHANDSSH O PS bezoekt ze graag
Vindt het een VROLIJKE MI X : 65+ / STUDENTEN / HUISVROUWEN
kent 
F AIRTRADE van IN LJUBLJANA
heeft DE BESTE BUUR V A N DE WERELD
op het VOSSENPLEIN EN ZUID M ARKT vertoeft ze graag


André Gérardy

Haalt hieruit MEER VOLD O ENING DAN UIT BETAALDE JOB
‘ZEGGEN DAT ZE IN BUITENLAND NI X  KUNNEN IS GEZEVER’ vindt hij
houdt van KOF  F IE SCHENKEN EN BABBELKE DOEN
is STAGIAIR 
A RCHITECT
deed reeds BOUWKAMPEN IN ITALIE / M OSKOU / SRI LANKA


Filip Huyghe

studeert biologie uit ECOLOGISCHE O VERTUIGING
gaat NA DE E X AMENS OP REIS
is zot van GEDROOGDE MANGO’S UIT BURKINA 
F ASO
op vergaderingen verlopen
‘ALLE BESLISSINGEN VOLGENS B
A SISDEMOCRATIE
liep reeds 3 M ARATHONS