Oxfam Wereldwinkel Brussel 

Oxfam Wereldwinkel Brussel aan de Anspachlaan verkoopt voedingswaren en originele siervoorwerpen uit het Zuiden.

Onze producten zijn afkomstig van coöperaties en groepen van kleine producenten. Wij betalen hen een rechtvaardige en stabiele prijs. Zo kan de producent op een behoorlijk en vast inkomen rekenen. Door onze actie leggen wij ook de scheve verhoudingen tussen Noord en Zuid bloot en maken we werk van rechtvaardige relaties met het Zuiden.

Oxfam Wereldwinkels is een vereniging zonder winstoogmerk en de werking is in handen van vrijwilligers.

Alle laatste info over onze activiteiten vind je terug op onze Facebook pagina!